officiell besöksguide
Senast uppdaterad: 2023-11-27

Vill du publicera ett evenemang?(2)

Arrangerar du ett evenemang eller kanske flera? Lägg in dem i Södertäljes evenemangskalender så att fler kan ta del av informationen.


Regler för Södertälje kommuns evenemangskalender

• Evenemanget ska äga rum i Södertälje kommun och ha en tydlig avsändare (arrangör) som kan kontaktas.
• Evenemangskalendern är politiskt och religiöst obunden och evenemang med politiska eller religiösa budskap kommer att nekas.
• Information om demonstrationer eller manifestationer kommer heller inte att godkännas.
• Evenemang som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande för individer eller samhällsgrupper godkänns inte.
• Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och får inte ha budskap som strider mot lagar, regler eller på annat sätt är olämpliga.
• Arrangören får inte utesluta besökare av evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning.
Åldersgräns för barn är tillåtet.

Arrangören av respektive evenemang ansvarar för att eventuella tillstånd finns och är godkända innan evenemangsstart, att informationen som lämnats är uppdaterad och korrekt samt att rättigheter för eventuella bilder finns och att dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Södertälje kommun granskar inskickade evenemangstips innan de godkänns för publicering. Kommunen har rätt att neka evenemang som inte uppfyller kraven.

För att lägga in dina evenemang i kommunens evenemangskalender klicka här.