Sök på hela webbplatsen

Två personer som cyklar i skogen

Tillgänglighetsredogörelse

2022-01-25

Här beskriver vi hur tillgänglig webbplatsen destinationsodertalje.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Näringslivsavdelningen vid Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att destinationsodertalje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Det kan förekomma brister på hemsidan. Här kan du ta del av dem. 

Tillgänglighetsredogörelse 2020-06-30

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras går vi igenom bilder och grafik och säkerställer att textalternativen är korrekta.

Inbäddade tjänster

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Södertälje kommun och som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi kartlägger dessa och kravställer mot externa leverantörer att de rättas till.

Kartor 

Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. Det kan i våra kartor finnas information som inte också är beskriven i text. Vi ser i samband med uppdatering av innehåll över att information som visas i webbkartan också beskrivs i text.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. 

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.
Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.

Skicka e-post till webbredaktionen@sodertalje.se
Ring till kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.